Tüzel Kişilik Başvuru Formu

Tüzel Kişi başvuru formu doldurulduktan ve online olarak gönderildikten sonra, gerekli üyelik evrakları ve evrakların gönderim adresi için yasemin.kocak@iabtr.org adresi ile iletişime geçiniz. Üyelik İçin Yapılması Gerekenler linkinde yer alan diğer üyelik evraklarının asılları veya şirket yetkili kişisi tarafından kaşe ve imzayla tasdiklenmiş örnekleri, üyelik kabulünden hemen sonra talep edilecektir. O nedenle başvuru sırasında bu evrakları hazırlamanızı önemle rica ederiz.

Üyeliğe kabul esnasında bir seferliğe mahsus olmak üzere ödenecek giriş ödentisi 39.000 TL’dir. 2024 üyelik aidatı 39.000 TL’dir. İlk defa üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için üyelik aidatının tahsili ise o yıla ilişkin toplam aidat tutarının 12 aya bölünmesi sureti ile bulunan miktarın, yıl sonuna kadar kalan ay sayısı ile çarpımı neticesinde bulunur. Hesaplamada, üyelik kaydının yapıldığı ay tam olarak kabul edilir.

  • * Bu alanlar zorunludur.