MENÜ
14.08.2023

The Global DEI Census 2. Faz Türkiye Raporu Yayınlandı.

The Global DEI Census 2. Faz Türkiye Raporu

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) liderliğinde hazırlanan, pazarlama iletişimi ve reklamcılık sektörünün en büyük Küresel Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Araştırması - The Global DEI Census 2. Faz Türkiye Raporu yayınlandı.

İlki 2021 yılında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye ülke raporunun hazırlanmasına IAB, RVDRDMMA Türkiye ve DPİP katkıda bulunmuştur.

Cinsiyet, yaş, aile bakım sorumluluğu, etnik köken ve engellilik hali ile ilgili temel sorunları ortaya koyan ikinci faz Türkiye raporundan bazı önemli bulgular aşağıda özetlenmiştir:

Türkiye pazarlama iletişimi ve reklam sektörü, aidiyet duygusu, ayrımcılığa maruz kalma ve olumsuz/alçaltıcı davranışların varlığı hakkında sorular sorarak oluşturulan Kantar Kapsayıcılık Endeksi'nde %62 oran ile küresel ortalamaya (%63) çok yakın ve iyi bir seviyede bulunuyor. Aynı zamanda 2021’deki araştırmayla kıyaslandığında 2 puanlık bir artış söz konusu.

Ankete katılanların %65'i, şirketlerinin daha çeşitli ve kapsayıcı olmak için aktif adımlar attığı konusunda hemfikir (küresel ortalama %72) ve %42'si, sektörün son 2 yılda daha çeşitli ve kapsayıcı hale gelmesi açısından iyileşme olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların %40'ı şirketlerinde yaşın bir engel olabileceğine inanıyor, bu durum daha genç, 25-24 yaş grupları arasında artıyor.

Aile bakımı sorumluluğu ile ilgili sonuçlarda, özellikle kadınlar açısından güçlü bir eşitsizlik algısı var. Ankete yanıt veren çocuklu ailelerin %47’si, aile bakımından sorumlu olmanın, şirketlerindeki kariyerlerini engelleyebileceğine inanıyor.

Türkiye Anket Verileri Demografik Bilgileri;

Ankete katılan kişi sayısı: 137 
(%27 Reklamveren, %39 Kreatif ve Medya Ajansı çalışanları, %34 Diğer pazarlama ve reklam sektörü çalışanı)

Cinsiyet: % 55 Kadın - % 44 Erkek

Engelli Katılımcı Oranı: %3

İngilizce orijinal rapora buradan ulaşabilirsiniz.