MENÜ

Reklamlar Değişir, Toplum Değişir

Kategori : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Ödül : Gümüş MIXX
Reklamveren : Reklamverenler Derneği Ajans(lar) : Concept

Pazarlama Hedefi: Cinsiyet eşitliği konusunda reklam ajanslarının, markaların ve tüketicilerin dikkatini çekmek ve kalıcı etki yaratmak.

Reklamın Hedefleri: Aralık ayında UN Women destekli Unstereotype Alliance Türkiye kuruluşundaki önceliklerden yola çıkılarak, cinsiyet eşitliği konusunda reklam ajanslarının, markaların ve tüketicilerin dikkatini çekmek ve kalıcı etki yaratmak.

Hedef Kitle: Reklam ajansları, markalar ve tüm kamuoyu.

Yaratıcı Strateji ve Medya Stratejisi: İnsanların en çok maruz kaldığı iletişim aracı olan reklamlar toplumun sosyal ve kültürel açıdan dönüşüm ve gelişiminin dinamiklerini oluşturuyor. Ancak 2019 yılında Effie’de finale kalmış ve ödül almış toplam 253 TV reklamı incelendiğinde, Türk reklamcılığının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeterli çeşitliliği barındırmadığı görüldü. Cinsiyet kalıplarıyla ilgili klişeleri destekleyen reklamlardaki klişeleri tersine çeviren mesajlarla, kampanya oluşturuldu. Kampanya sosyal medya hesaplarından duyuruldu, tüketiciler, ünlüler, sektör profesyonelleri ve reklam ajanslarının katılımıyla kampanya organik şekilde dijitalde büyüyerek devam etti. ‘’Güven veren’’ ünlü erkek seslendirmecilere ‘’Bir kadın güven veremez mi?‘’ dedirtilen radyo spotları hazırlandı ve dijital radyo platformlarında yayınlatıldı. Türkiye’nin büyük şehirlerindeki açıkhava ünitelerinde ve dijital ekranlarda yer alındı.

Uygulama: Facebook ve Instagram'da 25-50 yaş aralığında pazarlama ve reklam dünyasını hedefleyen  farkındalık içerikleri erişim ve katılım odaklı reklamlarla desteklenerek 617bin kişiye erişti, 150bin görüntüleme aldı.Toplamda 54 bin katılım elde edildi. Normalde reklam hatırlanırlık oranının %4-5'lerde olduğu postlarda bu kampanya içeriği ile %10lara ulaşıldı. Gönderi etkileşim ortalamasının %200 üzerinde etkileşim elde edildi.

Link: https://vimeo.com/500050893/6357aa569a