MENÜ

Kendi Yolumuzda

Kategori : Kampanya Etkililiği
Ödül : Bronz MIXX
Kategori : Özel Gün İletişimi
Ödül : Altın MIXX
Kategori : Kampanya Etkililiği
Ödül : Bronz MIXX
Reklamveren : Elidor Ajans(lar) : Medina Turgul Ddb

Pazarlama hedefi : Kampanya sonrası dönemde pazar payında +30 bps artış sağlamak. Hacimsel anlamda +70 bps artış sağlamak. Brand power skorlarında ilgili metriklerde anlamlı bir artış elde etmek.

Reklamın hedefleri : #KendiYolumuzda platformuyla en az 50.000 genç kadına ulaşmak. Kampanya ile 200 genç kadına TOG bursu kazandırmak.

Hedef kitle:15-24 yaş genç kızlar.

Yaratıcı strateji ve medya stratejisi: Türkiye kızların eğitime dahil olması konusunda önemli bir mesafe kat etmişti ancak kızların sosyal hayata karışması için hâlâ gidilecek yol vardı. Hayallerini gerçekleştirebilmeleri için genç kızların daha donanımlı hale getirilmesi gerekiyordu. Bu noktada Elidor devreye girebilir ve onlara gerekli desteği sunabilirdi; Udemy ve TOG gibi önemli partnerleri yanına alarak güncel bilgileri ve becerileri daha çok kıza ulaştırabilirdi. Bu bağlamda olmak istenen yer çok netti: Daha çok kızı, daha donanımlı hale getirecek güçlü bir kız kardeşlik platformu yaratmak. Türkiye’de genç kadınların %62’si hayallerinin önünde engeller olduğunu düşünüyor ve toplumun genç kadınlar için dayattığı rollerin, bu engellerin başında geldiğini söylüyordu. Elidor olarak toplumda farkındalık yaratmalı ve hayallerine ulaşmak için almaları gereken eğitim konusunda önlerinde duran engelleri kaldırılmalıydı.Genç kadınların hayallerine ulaşmaları için ve engelleri aşabilmeleri için 3 ihtiyacı vardı: Ekonomik destek, rol model, kendilerini geliştirebilecekleri eğitimler.

İnteraktif Taktikler: Genç kadınları desteklemek için dijital, sosyal medya ve yapılan 360 uygulamalarla kampanya duyuruldu. “Kendiyolumuzda” web sitesinde hayallerinde ilerleyen kadınların ilham veren hikâyelerine ve binlerce genç kadının ulaşabileceği U-demy online eğitimlerine yer verildi. Migros’larda satılan şişelerin ve geçilmeden izlenen reklamın geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanarak genç kadınlara burs fonu yaratıldı.

Link: 
https://vimeo.com/673086901