MENÜ

Bir Konuda Anlaşalım

Kategori : Video Reklamlar
Ödül : Bronz MIXX
Reklamveren : Reckitt Benckiser Ajans(lar) : Havas İstanbul

Pazarlama hedefi: Birlik için kullanılan YouTube ve TV yayınlarının uygulanma metodlarını mümkün olduğunca yakınlaştırarak, YouTube'un marka metriklerine olan gerçek etkisini anlayabilmek.

Reklamın hedefleri: Su sorunu ve “Mutfakta Birlikte” konularını tek filmde işlemek

Hedef kitle: 0-2 yaş grubu anneler

Yaratıcı strateji ve medya stratejisi: YouTube yayınlarında genelde maksimum bir frekans çatısı belirlenirken, televizyon yayınlarında minimum bir frekans hedeflemesi yapılarak ilerlendi. Frekansların eşitlendiği durumda verilen mesajın daha da güçleneceğini tahmin edilerek bu hipotez test edildi.

Uygulama: Yayınlara başlamadan önce hedef kitle büyüklüğü ve tahmini bütçe planı Display Video 360 üzerinden oluşturuldu Yaklaşık 10 frekansa ulaşmak için bütçeler belirlendikten sonra 0-2 yaş grubu annelere ulaşmak ve frekansı bu kitlede yüksek tutabilmek için her ayın 1’inde ilgili ayın yeniden pazarlama listeleri oluşturuldu. Yeniden pazarlama listelerini aktifleştirmeden önce kitle büyüklüğünün belirli bir hacime gelmesi beklendi. Sonrasında sadece bu kitleye özel frekans hedefli video gösterildi. Her ayın yeniden pazarlama listesi bir sonraki ayın hedeflemesinden çıkarıldı. Frekansın 10’un üstüne çıkıp, erişimi sınırlamak için activity-based kitleleri oluşturuldu ve kampanyalardan çıkartıldı. Haftalık takip toplantıları ile iyi çalışmayan hedeflemeler güncellendi..

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SzUZ09qp0HI&feature=youtu.be